Elisabeth Schellekens Dammann i poddradion Om filosofers liv och tankar

2018-03-08

Elisabeth Schellekens Dammann medverkar i poddradion Om filosofers liv och tankar (Filosofiska institutionen, Lunds universitet): "#11 Elisabeth Schellekens Dammann - On the Philosophy of aesthetics, conceptual art and value"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08