P Mindus, S Reyes Molina och T Braida deltar i doktorandkonferens för finsk-svenskt rättsfilosofiskt nätverk

2018-08-13

Patricia Mindus, Sebastián Reyes Molina och Tommaso Braida deltar i "1st Theory of Law Graduate Conference of the Finnish-Swedish Network For Legal Theory". Konferensen äger rum i Finland i december 2018.

Patricia Mindus

Sebastián Reyes Molina

Tommaso Braida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08