Etikbloggen PEA Soup anordnar diskussion av Matti Eklunds bok Choosing Normative Concepts

2018-10-08

Med början fredag 12 oktober anordnar etikbloggen PEA Soup en diskussion av Matti Eklunds bok Choosing Normative Concepts (Oxford University Press, 2017), och Sarah Raskoffs recension av boken i tidskriften Ethics.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08