Forskarnätverket "Kulturarv och etik i fred och konflikt" i SR Vetenskapsradion och i UU:s nyheter

2019-04-11

Forskarnätverket "Kulturarv och etik i fred och konflikt", för vilket Elisabeth Schellekens Dammann är ledare, uppmärksammas i SR Vetenskapsradion och i Uppsala universitets nyheter.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08