Institutionens Nätverk för kvinnor i filosofi tilldelas UU:s Lika villkorspris 2018

2019-09-16

Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF) startades vid Filosofiska institutionen i Uppsala 2018 av doktoranden Oda Tvedt och masterstudenten Malin Jörnvi. Nätverkets syfte är att motverka tendensen att antalet kvinnor i filosofin stadigt minskar för varje nivå efter A-kurserna. NKF arrangerar månadsvis seminarier och sociala evenemang och är öppet för kvinnor och icke-binära på alla nivåer av filosofistudierna.

Nätverket har nu tilldelats Uppsala universitets Lika villkorspris 2018. Läs beslut och motivering.

Prisutdelningen hölls den 5 november 2019, och i samband med den gjordes en intervju med Malin Jörnvi av UU:s pressavdelning. Läs intervjun.

Oda Tvedt

Malin Jörnvi

Nyheter