Nils Franzén och Jessica Pepp beviljas projektbidrag från VR

2019-11-04

Nils Franzén (tillsammans med Katharina Felka) och Jessica Pepp beviljas bidrag från Vetenskapsrådet för projekten "Naturen hos värderande utsagor" respektive "Talets utvidgade gränser: språkfilosofi i informationsåldern".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08