Olle Risberg beviljas bidrag av Vetenskapsrådet

2020-11-06

Olle Risberg beviljas, tillsammans med Daniel Fogal, NYU Center for Bioethics, bidrag av Vetenskapsrådet för projektet "Massans visdom: Den epistemologiska vikten av konsensus och konvergens".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08