Sven Ove Hansson förlägger projekt till institutionen

2020-12-11

Sven Ove Hansson, professor vid KTH, förlägger sitt av Vetenskapsrådet finansierade projekt, Kombinerad probabilistisk och dikotom modellering av epistemiska processer i vetenskap och vardagstänkande, till institutionen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08