Jasmina Nedevska förlägger internationellt postdokprojekt delvis till institutionen

2020-12-17

Jasmina Nedevska, 2019–2021 James Madison Program Postdoctoral Research Associate, Princeton University, tilldelas bidrag till en internationell postdok av Vetenskapsrådet för projektet "I strid med demokratisk maktdelning? Gröna rättsprocessers legitimitet i global klimatstyrning. En fallstudie av domarargument i USA.". Projektet kommer delvis att att förläggas till Filosofiska institutionen.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08