Jens Johansson och Olle Risberg redaktörer för Filosofisk tidskrift

2020-01-15


Fr.o.m. januari 2020 är Jens Johansson och Olle Risberg, båda vid institutionen, redaktörer för Filosofisk tidskrift. Tidskriften har som ändamål "att bidra till en mångsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer." 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08