Per Algander och Nils Franzén tillträder lektorstjänster vid Umeå universitet

2021-10-15

Per Algander, som disputerade vid institutionen 2013, har tillträtt en fast tjänst som universitetslektor i filosofi vid Umeå universitet. Nils Franzén, som disputerade vid institutionen 2018, tillträder en likadan tjänst vid Umeå universitet i april 2022.

Per Algander
Nils Franzén

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08