Matti Eklund, Pauliina Remes och Andreas Stokke tilldelas projektanslag av VR

2021-11-09

Matti Eklund, Pauliina Remes och Andreas Stokke tilldelas projektanslag av Vetenskapsrådet. Matti Eklund tilldelas anslag för projektet "Främmande struktur: språk och verklighet", Pauliina Remes för projektet "Att undersöka gemensamt: en platonsk studie" och Andreas Stokke för projektet "Gränslandet: om samspelet mellan fiktion och icke-fiktion".

Matti Eklund
Pauliina Remes

Andreas Stokke

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08