Nytt avsnitt av Filosofisk podcast om tro

2021-11-29

Det femte avsnittet av Filosofisk podcast har släppts och gästas av Åsa Wikforss och Ulf Jonsson som diskuterar tro. Frågor som avhandlas i avsnittet är bland annat vad en trosföreställning (övertygelse) är, hur tro förhåller sig till begrepp som sanning, evidens, rationalitet och kunskap, vari skillnaden består mellan religiösa och icke-religiösa trosuppfattningar och huruvida det finns goda skäl att tro Gud existerar.

Läs mer om Filosofisk podcast och lyssna på avsnittet på Filosofisk tidskrifts hemsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-01-08