Karl Bergman tilldelas bidrag till internationell postdok av VR

2021-12-07

Karl Bergman tilldelas bidrag till en internationell postdok av Vetenskapsrådet för projektet "Externalism och rationalitet".

Nyheter