Om oss

Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén: i början av nittonhundratalet blev den centrum för den så kallade ”Uppsalaskolan” som fått stort inflytande bland annat inom rättsvetenskapen och dit räknas, förutom Hägerström och Phalén, ledande rättsvetare såsom Alf Ross, Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona. Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex. Stig Kanger och Krister Segerberg.

Uppsala universitet har på uppdrag av regeringen ett nationellt ansvar för utbildning och forskning i ämnet estetik.

Utöver utbildning och forskning har universitet och högskolor enligt högskolelagen en tredje uppgift, nämligen att "sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete" och att ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet”. Läs mer på sidan Tredje uppgiften och media och under Nyheter om institutionens engagemang i tredje uppgiften och medverkan i media.

Filosofiska institutionen, exteriör, detalj
Senast uppdaterad: 2022-01-26