Institutionsstyrelse

Ledamöter

Suppleanter

Prefekt (ordf.)

Matti Eklund

Lärare

Elisabeth Schellekens Damman
Jens Johansson
Sebastian Lutz
Nicholas Wiltsher

Maria Svedberg
Andrew Reisner

TA-personal

Johan Löfström

Doktorander*

Sofia Bokros
Axel Rudolphi

Elsa Brisinger
Zehao Lyu

Studenter**

Karin Krouthén
Anthony Öhnström


 

* utsedda av Doktorandrådet
** utsedda av Uppsala studentkår

Mandatperiod för anställda: 2020-10-01—2023-09-30
Mandatperiod för doktorander och studenter: läsåret 2022/2023

Senast uppdaterad: 2022-11-08