Institutionsstyrelse

Ledamöter

Suppleanter

Prefekt

Matti Eklund

Lärare

Elisabeth Schellekens Damman
Jens Johansson
Sebastian Lutz
Nicholas Wiltsher

Maria Svedberg
Andrew Reisner

TA-personal

Johan Löfström

Doktorander*

Mira Hannegård
Axel Rudolphi

Tobias Alexius

Studenter**

Robin Lagelius
Hao Yang

Paulina Hallencreutz
Anthony Öhnström

* utsedda av Doktorandrådet
** utsedda av Uppsala studentkår

Mandatperiod för anställda: 2020-10-01—2023-09-30
Mandatperiod för doktorander och studenter: läsåret 2021/2022

Senast uppdaterad: 2022-01-26