Institutionsstyrelse

Ledamöter

Suppleanter

Prefekt (ordf.)

Elisabeth Schellekens Damman

Lärare

Jens Johansson
Sebastian Lutz
Maria Svedberg
Nicholas Wiltsher

Andrew Reisner
Andreas Stokke

TA-personal

Johan Löfström

Doktorander*

Sofia Bokros
Axel Rudolphi

Elsa Brisinger
Zehao Lyu

Studenter**

Karin Krouthén
Anthony Öhnström


 

* utsedda av Doktorandrådet
** utsedda av Uppsala studentkår

Mandatperiod för anställda: 2020-10-01—2023-09-30
Mandatperiod för doktorander och studenter: läsåret 2022/2023

Senast uppdaterad: 2023-04-01