Tredje uppgiften och media

Utöver utbildning och forskning har universitet och högskolor enligt högskolelagen en tredje uppgift, nämligen att "sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas", och att ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.”

Medarbetare vid institutionen medverkar regelbundet i media och vår forskning presenteras i radio, tv och nya medier. Vi deltar i debatter av olika slag och vissa medarbetare är utsedda till experter i etikråd och kommittéer med andra uppdrag. Vi deltar även i forskningspolitiska sammanhang och för vidare kunskap i olika allmänna forum. Hitta en sakkunnig på något filosofiskt område vid institutionen.

Sedan januari 2020 är Jens Johansson och Olle Risberg, båda vid institutionen, redaktörer för Filosofisk tidskrift. Tidskriften har som ändamål "att bidra till en mångsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer". Tidskriften driver också podden Filosofisk podcast.

Under sidan Nyheter hittar du andra exempel på institutionens engagemang i tredje uppgiften och deltagande i media.

Senast uppdaterad: 2021-04-22