Sakkunniga vid institutionen

  • Emil Andersson: politisk filosofi i allmänhet, men i synnerhet kontraktsteori, liberalism, distributiv rättvisa och politisk legitimitet
  • Karl Ekendahl: värdefrågor om livet och döden
  • Jens Johansson: döden, religionsfilosofi och närliggande ämnen
  • Sebastian Lutz (engelsktalande): vetenskapsteori (t.ex. pseudovetenskap, konspirationsteorier, teoribekräftelse, meningsbegreppet i vetenskapliga teorier, vetenskaplig modellering och teoriformalisering), filosofins metodologi, kritiskt tänkande, argumentationsteori
  • Patricia Mindus: rättsfilosofi och politisk filosofi: rättsrealism, rättspositivism, demokratiteori, rättighetsteorier, teorier om rättvisa, medborgarskap, migration, politisk auktoritet m.m.
  • Olle Risberg: metaetik (grundläggande frågor om moralens natur) och närliggande ämnen
  • Andreas Stokke: fiktion, lögn, kommunikation
  • Maria Svedberg: fri vilja, determinism, moraliskt ansvar, slump, moralisk tur
  • Nicholas Wiltsher (engelsktalande): art, aesthetics, feminist philosophy, imagination, philosophy of mind
Senast uppdaterad: 2021-12-14