Välkommen!

Institutionens studentsidor

Informationen på de här sidorna är allmän och riktar sig till alla institutionens studenter. Använd länkarna i huvudbilden för att ta dig dit du vill.

Studium

Allt kursmaterial för terminen (scheman, lärarlistor, läsanvisningar, kursdokument, kursplaner o.s.v.) och mer information om våra program hittar du i Uppsala universitets lärplattform Studium. Registrerade studenter har full tillgång till sina kurser eller sitt program i Studium. Antagna studenter med aktiverat studentkonto har under en begränsad tid tillgång till sina kurser eller sitt program i Studium. Logga in i Studium.

Uppsala universitets centrala studentsidor

På Uppsala universitets centrala studentsidor finns mycket användbar information för dig som är student på Uppsala universitetet, besök gärna de sidorna. Där hittar du t.ex. information om regler och rättigheter för studenter, inklusive riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, och information om stöd och service för studenter, inklusive IT-tjänster (t.ex. e-post, Office 365, trådlösa nätverk och utskrifter) och stöd vid funktionsnedsättning.

Filosofiska kårföreningen

Filosofiska kårföreningen är en ideell studentförening vid Uppsala universitet. Vi ägnar oss åt studiebevakning, studentmedverkan och studiefrämjande verksamhet för alla som studerar eller har studerat vid Filosofiska institutionen i Uppsala. Bland annat arrangerar vi föreläsningar, pluggstugor och diskussionskvällar, samt representerar filosofistudenterna i institutionsstyrelsen. Vi anordnar även studiesociala aktiviteter som till exempel inspark för nya filosofistudenter och den årliga filosofisittningen. Föreningen samarbetar med och får stöd av Filosofiska institutionen och Uppsala studentkårs humanistiska sektion.

Kontakt

Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF)

Uppsala universitets Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF) startades i november 2018 för att motverka att antalet kvinnor i filosofin stadigt minskar för varje nivå efter A-kurserna. Grundarna av nätverket tror att avhoppen bland annat beror på brist av gemenskap och representation och ämnar därför bidra till socialt och akademiskt stöd, samt ökad synlighet av kvinnor på Filosofiska institutionen.

NKF arrangerar månadsvis seminarier och sociala events och är öppet för kvinnor och icke-binära på alla nivåer av filosofistudierna.

Senast uppdaterad: 2022-09-19