Välkommen!

På de här sidorna under Student hittar du information om antagning, registrering, studentkonto och Studium på sidan Terminens kurser och program. Här hittar du också information om kursadministration och studievägledning och CSN.

Mycket användbar information för studenter finns också på Uppsala universitets centrala webbplats under Välkommen ny student!.

För dig som läser på C- och M-nivå finns allmän information om seminarier, uppsatsskrivande och om att registrera uppsatser i DiVA på sidan CM-nivå.

Information om praktik på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA), hittar du på Studiumsidan för KOSA.

På sidan Om fusk och plagiat kan du läsa om universitetets och institutionens förhållningssätt till fusk och plagiat. Du kan också läsa mer om detta på Uppsala universitets centrala webbplats.

Under sidan Filosofilänkar hittar du länkar till bl.a. Filosofiska föreningen och till de svenska filosofiska tidskrifterna Filosofisk tidskrift och Tidskrift för politisk filosofi.

Filosofiska kårföreningen

Filosofiska kårföreningen är en ideell studentförening vid Uppsala universitet. Vi ägnar oss åt studiebevakning, studentmedverkan och studiefrämjande verksamhet för alla som studerar eller har studerat vid Filosofiska institutionen i Uppsala. Bland annat arrangerar vi föreläsningar, pluggstugor och diskussionskvällar, samt representerar filosofistudenterna i institutionsstyrelsen. Vi anordnar även studiesociala aktiviteter som till exempel inspark för nya filosofistudenter och den årliga filosofisittningen. Föreningen samarbetar med och får stöd av Filosofiska institutionen och Uppsala studentkårs humanistiska sektion.

Kontakt

Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF)

Uppsala universitets Nätverk för kvinnor i filosofi (NKF) startades i november 2018 för att motverka att antalet kvinnor i filosofin stadigt minskar för varje nivå efter A-kurserna. Grundarna av nätverket tror att avhoppen bland annat beror på brist av gemenskap och representation och ämnar därför bidra till socialt och akademiskt stöd, samt ökad synlighet av kvinnor på Filosofiska institutionen.

NKF arrangerar månadsvis seminarier och sociala events och är öppet för kvinnor och icke-binära på alla nivåer av filosofistudierna.

Senast uppdaterad: 2021-06-13