CM-kurser

Nationella masterkurser

Filosofiinstitutionerna i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala erbjuder nationella master- och doktorandkurser. Besök (den externa) sidan National Graduate Courses in Philosophy för att se vilka kurser som erbjuds.

Att registrera uppsatser i DiVA

Allmänt

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter.

Fr.o.m. vårterminen 2018 skall alla godkända uppsatser på C- och M-nivå registreras och laddas upp i DiVA för arkivering och publicering. Studenten registrerar själv sin uppsats i DiVA. Registreringen (och uppladdningen) av uppsatsen är obligatorisk för att få ut betyg för uppsatsen. Instruktioner och hjälp finns nedan.

Uppsatsen registreras standardmässigt efter ventilation för att studenten skall ha möjlighet att föra in mindre omarbetningar/rättelser i uppsatsen före registrering.

C- och M-uppsatser som registreras i DiVA arkiveras automatiskt och publiceras standardmässigt. Publiceringen av en uppsats innebär att uppsatsen blir offentligt tillgänglig i DiVA. En student har möjlighet att avstå från att publicera sin uppsats genom att vid registreringen i DiVA markera alternativet ”Endast arkivering”. Det går inte att avstå från arkivering av uppsatsen i DiVA.

Instruktioner och hjälp