CSN

Kurser och utbildningar hos Uppsala Universitet är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN om du uppfyller deras krav. För frågor och information kring CSN vänder du dig direkt till CSN.