Filosofilänkar

Innehåll:

Föreningar

Filosofiska föreningen i Uppsala

Filosofiska institutioner i Sverige

Göteborgs universitet

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Lunds universitet

Högskolan i Skövde

Stockholms universitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Svenska filosofiska tidskifter

Filosofisk tidskrift

Tidskrift för politisk filosofi

Ämnesguide i filosofi

Till guiden.

Här finner du tips om kvalitetsgranskade informationskällor inom filosofi: böcker, artiklar, databaser, tidskrifter, länkar m.m. Urvalet är gjort av biblioteket i samarbete med företrädare för ämnet.

Många länkar går till fria och resurser på internet. Som student och forskare vid Uppsala universitet har du dessutom tillgång till en stor mängd databaser som biblioteket betalar. Ett hänglås visar när du behöver använda dina inloggningsuppgifter (om du sitter utanför universitetets nätverk).

Sammanslutningar och sällskap

Filosofi- och Psykologilärarnas Förening

Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie

Svenska sektionen i IVRs rättfilosofiska sällskap

Nordic Network on Political Ethics

Nordic Society of Aesthetics

Nordiska Wittgensteinsällskapet