Vilka kurser behöver jag söka till (och inte)?

Studenter på termin 1

Inför termin 2 behöver du på hösten söka till Praktisk filosofi B (ansökningsperioden brukar vara 15 september–15 oktober, se aktuella datum).

Studenter på termin 2

Inför termin 3 behöver du via antagning.se söka till de tre kurserna nedan. Ansökningsperioden brukar vara 15 mars–15 april, se aktuella datum.

  • Beslutsteori (ges av Högskolan i Gävle men hålls på campus i Uppsala)
  • Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys (ges av Högskolan i Gävle men hålls på campus i Uppsala)
  • Massmedia i samhälle (ges av institutionen)

Du behöver inte söka till kursen Grundkurs i statistik. Vi sköter antagning och registrering åt dig för den kursen.

Studenter på termin 3

Inför termin 4 behöver du på hösten söka till något av dina biämnen: Statskunskap A eller Kulturantropologi A (ansökningsperioden brukar vara 15 september–15 oktober, se aktuella datum).

Studenter på termin 4

Under termin 5 kan du läsa vilka kurser du vill på Historisk-filosofiska fakulteten, inklusive Filosofiska institutionen, på nivå A–C. Du kan också göra praktik eller studera utomlands (utlandsstudier kräver att du är ute i mycket god tid). Beroende på vilka alternativ du väljer gör du på olika sätt på våren inför höstens termin 5.

Studenter på termin 5

Inför termin 6 behöver du på hösten söka till Praktisk filosofi C (ansökningsperioden brukar vara 15 september–15 oktober, se aktuella datum).

Praktik på termin 5

Allmänt

Du har möjlighet att göra praktik med en omfattning på 7,5 eller 15 hp av programmets 180 poäng under termin 5.

En rad olika arbetsplatser kan vara lämpliga för praktiken, inklusive olika medieföretag, myndigheter, och icke-statliga organisationer. Amnesty, Kulturdepartementet, Karolinska institutet, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Upsala Nya Tidning är några exempel på arbetsplatser där tidigare studenter praktiserat.

Genom praktiken får du ökad förståelse av hur dina kunskaper kan tillämpas och erfarenheter som hjälper dig att i ett senare skede välja var du vill arbeta. En viktig aspekt är att det är du själv som tar de avgörande initiativen, till exempel när det gäller val av tänkbara värdar och när det gäller att ta kontakt med dessa. Dessutom hjälper praktiken dig att utveckla din självständighet och att bygga upp ett nätverk. I kontakterna med tänkbara värdar för praktiken får du stöd från institutionen, till exempel genom att vi skriver rekommendationsbrev eller hjälper dig att få kontakt med tidigare studenter som har värdefulla erfarenheter.


Om du vill göra praktik ansvarar du själv för att hitta en organisation, och en handledare på organisationen, där du kan praktisera. När du har hittat en organisation, som har godkänts av programansvarig, fyller du, handledaren och programansvarig gemensamt i den första delen av blanketten nedan (under rubriken Anmälan). Efter avslutad praktik fyller din handledare på organisationen i den andra delen av blanketten (under rubriken Redogörelse). Blanketten lämnas sedan till programansvarig. Dessutom ska du skicka ett PM (2-3 sidor) till programansvarig, där du redogör för dina erfarenheter under praktiken, inklusive på vilka sätt du har gjort bruk av dina studier inom programmet.

Kursplaner

Blankett

Utlandsstudier på termin 5

Om du vill läsa utomlands på termin 5 måste du vara ute i god tid. Kontakta därför programansvarig tidigt i dina studier om du planerar att studera utomlands.

Du kan söka på två sätt:

  • via Uppsala universitet centralt, genom Enheten för internationell mobilitet, se sidan Studera utomlands via Uppsala universitet. Här behöver du ofta söka ett år i förväg.
  • via Historisk-filosofiska fakulteten, genom Historiska institutionen, se sidan Studera utomlands. Här kan det räcka med att söka terminen före utlandsstudierna.

Ovanstående tillvägagångssätt har olika förutsättningar och fördelar, det kan därför vara bra att kontakta både Enheten för internationell mobilitet och Historiska institutionen för att se vilka alternativ som passar just dig bäst. Du bör också samtidigt hålla kontakt med programansvarig som skall godkänna dina studier.