Om fusk och plagiat

Universitetet ser mycket allvarligt på fusk och plagiat. Enligt 10 kap. 1§ högskoleförordningen (Svensk författningssamling 2009) får disciplinära åtgärder vidtas ”mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”.

Försök till vilseledande är exempelvis:

  • Att använda otillåtna hjälpmedel i skrivsalen (böcker, anteckningar, mobiltelefoner, o dyl).
  • Att samarbeta med en annan student/person vid individuella prov, t.ex. en hemskrivning, om samarbete inte är tillåtet.
  • Att ändra/komplettera i en rättad, återlämnad skrivning.
  • Att kopiera av andra studenters PM, uppsatser etc.
  • Att återanvända eget, tidigare examinerat arbete utan hänvisning.
  • Att skriva av från källor utan korrekt angivande av referens (plagiat).
  • Att ”klippa och klistra” från webben utan korrekt angivande av referens (plagiat).

Som ett led i vårt arbete att motverka ev. plagiat använder vi på institutionen Urkund. Detta innebär att alla inlämningsuppgifter (hemtentor och uppsatser) skickas inte direkt till lärarens vanliga epostadress utan till hans/hennes urkundsadress. Läraren ger närmare anvisningar om hur detta sker.

Urkund har också en mycket användbar plagiathandbok med tips och råd till studenter.

Vid grundad misstanke om fusk eller plagiat ogiltigförklaras provet/uppsatsen och ärendet lämnas till Uppsala universitets disciplinnämnd. Ett fällande beslut där leder till antingen varning eller avstängning från studier upp till 6 månader.

Texten ovan i PDF .

Senast uppdaterad: 2021-06-30