Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du får då en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät, du kan kontrollera dina studieresultat, lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis. Mer information på universitetets studentsidor.

Skaffa användar-/studentkonto