Terminens kurser och program VT 22

Antagna och villkorligt antagna

Om du är antagen eller villkorligt antagen följer du institutionens anvisningar på Uppsala universitets centrala studentsidor.

Sen anmälan, Återanmälan och reservantagning

Har du frågor om sen anmälan, återanmälan eller reservantagning? Besök då sidan Vanliga frågor och svar.

Studium

Allt kursmaterial för terminen (scheman, lärarlistor, läsanvisningar, kursdokument, kursplaner o.s.v.) och mer information om våra program hittar du i Uppsala universitets lärplattform Studium. Registrerade studenter har full tillgång till sina kurser eller sitt program i Studium. Antagna studenter med aktiverat studentkonto har under en begränsad tid tillgång till sina kurser eller sitt program i Studium. Logga in i Studium.

Senast uppdaterad: 2022-01-21