Kurs- och programöversikt HT 2021


Kurslänkarna nedan går till den offentliga delen av kursrummen i Studium. Om du är student vid institutionen loggar du in i Studium för att komma åt ditt kursmaterial.


Fristående kurser

Program

Övriga kurser

Kurser inom STS-programmet:

  • Teknik- och vetenskapsstudier – filosofi (5 hp)
  • Uppsatsförberedande fördjupningskurs – filosofi (10 hp)

Estetik

A-nivå

Estetik A (30 hp) (30/8–16/1)
Konstfilosofi: Vad är konst? (7,5 hp) Estetik och politik: konst, makt och kunskap (7,5 hp)  Kultur, kritik och estetik (7,5 hp) Estetik och filosofi: Är konsten död? (7,5 hp)
Film och filosofi (7,5 hp, halvfart kväll)

B-nivå

Inga B-kurser

C-nivå

The Origins of Art: Nature or Culture? (7,5 hp) (30/8–3/10)
Art and Imagination (7,5 hp) (4/10–7/11)
Estetik C (30 hp) (30/8–16/1)
Delkurser Estetik C
30/8–3/10 4/10–7/11 8/11–12/12 13/12–16/1
The Origins of Art: Nature or Culture? (7,5 hp) Art and Imagination (7,5 hp)

Avancerad nivå

Art and Imagination (7,5 hp) (4/10–7/11)
Aesthetics of the Everyday (7,5 hp) (8/11–12/12)

Praktisk filosofi

Praktisk filosofi A (30 hp)
Kritiskt tänkande (7,5 hp) Etik (7,5 hp)  Politisk filosofi (7,5 hp)

B-nivå

Inga B-kurser

C-nivå

Harm (7,5 hp) (4/10–7/11)
Praktisk filosofi C (30 hp)
Valbara delkurser Praktisk filosofi C
(PF: Praktisk filosofi och TF: Teoretisk filosofi)
Period 1 (30/8–3/10) Period 2 (4/10–7/11) Period 3 (8/11–12/12) Period 4 (13/12–16/1 2021)
  • Virtues and Vices of Inquiry (50%) (TF)

Avancerad nivå

Harm (7,5 hp) (4/10–7/11)

Teoretisk filosofi

A-nivå

Teoretisk filosofi A (30 hp) (valbara delkurser: Film och filosofi och Verkligheten 2.0: filosofi och virtuell verklighet)
Kunskapsteori (7,5 hp) 

Verkligheten 2.0: filosofi och virtuell verklighet (7,5 hp)

Metafysik (7,5 hp)
AI och filosofi (10 hp, halvfart kväll)

B-nivå

Inga B-kurser

C-nivå

Virtues and Vices of Inquiry (7,5 hp) (8/11–16/1 (50%))
Teoretisk filosofi C (30 hp)
Valbara delkurser Teoretisk filosofi C
(PF: Praktisk filosofi och TF: Teoretisk filosofi)
Period 1 (30/8–3/10) Period 2 (4/10–7/11) Period 3 (8/11–12/12) Period 4 (13/12–16/1 2021)
  • Virtues and Vices of Inquiry (50%) (TF)

Avancerad nivå

Virtues and Vices of Inquiry (7,5 hp) (8/11–16/1 (50%))

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA)

Termin 1

Praktisk filosofi A: KOSA-studenter läser HT 21 Livets och dödens etik istället för Värdeteori. 

Termin 3

Termin 5

Ett urval kurser på institutionen eller fakulteten om totalt 30 hp. Även praktik (7,5 eller 15 hp) eller utlandsstudier kan väljas.

Masterprogram i humaniora

Valbara kurser

Period 1 (30/8–3/10)

Period 2 (4/10–7/11)

Period 3 (8/11–12/12)

Period 4 (13/12–16/1) )

  • Virtues and Vices of Inquiry (50%) (TF)

(EST = Estetik, PF = Praktisk filosofi och TF = Teoretisk filosofi)

Senast uppdaterad: 2021-09-02