Terminens kurser

En överblick över terminens kurser finns i dokumentet Kursutbud. Scheman, kurslitteratur och lärarlistor för de enskilda kurserna hittar du i dokumentet Undervisningsprogram.

Information om flera av terminens kurser finns också i Studenportalen. Välj kurs på sidan Terminens kurser i Studentportalen.

För terminens forskarutbildningskurser, kontakta studierektor.