Undervisningen under coronapandemin

Grundprincipen för institutionens undervisning under coronapandemin är att vi bedriver campusundervisning med digitala inslag. Planen för hösten 2020 och våren 2021 är att undervisningen ska bedrivas i digital form i sådan utsträckning att man kan tillgodogöra sig kursinnehållet enbart genom de digitala inslagen. Vissa campusinslag kommer att förekomma men dessa kommer inte vara obligatoriska.

OBS! Så länge som Uppsala län har skärpta råd p.g.a. coronaviruset bedrivs all undervisning vid Filosofiska institutionen digitalt.