Om doktorandtjänster

När du antas till forskarutbildningen anställs du som doktorand. Antagning till utbildning på forskarnivå får bara ske om det finns finansiering för hela studietiden. Doktorandtjänsterna är därför relativt få och utlyses oregelbundet, och det är stor konkurrens om tjänsterna. Utlysta doktorandtjänter meddelas dels centralt på Uppsala universitetets webbsida Lediga jobb vid Uppsala universitet, dels på institutionens egen sida Lediga jobb.

Vid urvalet till en doktorandtjänst ligger tyngdpunkten på kvaliteten på de sökandes skriftliga arbeten. För varje tjänst finns en kommitté om 3–4 personer som läser inlämnade arbeten (vanligtvis master- eller magisteruppsatser, men det kan också vara kandidatuppsatser eller andra kortare representativa akademiska arbeten).

Senast uppdaterad: 2021-07-05