Forskarutbildning

Studieplaner

Två allmänna studieplaner för utbildningen på forskarnivå finns vid institutionen, en för estetik och en för filosofi (filosofi med filosofihistorisk inriktning, praktisk filosofi och teoretisk filosofi).

Senast uppdaterad: 2021-07-02