Praktisk filosofi A-C

Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Du lär dig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform

Praktisk filosofi A

Delkurser

  • Kritiskt tänkande (7,5 hp)
  • Etik (7,5 hp)
  • Metaetik och värdeteori (7,5 hp)
  • Valbar kurs: Politisk filosofi (7,5 hp) eller Metafysik (7,5 hp)

Ansökan och kursplan

Praktisk filosofi B

Delkurser

  • Fördjupad kurs i etik (7,5 hp): tematisk kurs med varierande innehåll. Se kommande tematiska kurser.
  • Fördjupad kurs i metaetik och värdeteori (7,5 hp)
  • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi (7,5 hp): tematisk kurs med varierande innehåll. Se kommande tematiska kurser.
  • B-uppsats (7,5 hp)

Ansökan och kursplan

Praktisk filosofi C

Delkurser

Ansökan och kursplan

Senast uppdaterad: 2022-09-17