Teoretisk filosofi A-C

Inom teoretisk filosofi diskuteras grundläggande frågor om verklighetens yttersta beskaffenhet, dvs. ontologi och metafysik, om den mänskliga kunskapens möjligheter och begränsningar, däribland vetenskapens villkor, om principer för tänkandet, d.v.s. logik, och frågor om språkets relation till världen och våra begrepp om den, d.v.s. språkfilosofi. En viktig del av teoretisk filosofi är också ämnets egen historia och hur dagens filosofiska frågeställningar har kommit att se ut som de gör. Filosofihistoria studeras inte i första hand som historia utan som filosofi därför att de klassiska filosofernas sätt att formulera och besvara de filosofiska problemen fortfarande är aktuella och relevanta inlägg i dagens filosofiska diskussioner inom t.ex. metafysik och kunskapsteori.

Filosofiska frågor om t.ex. varat, om förhållandet mellan kropp och medvetandet, och om det finns någon absolut säker kunskap är genom historien återkommande frågor, i så måtto att de svar som en gång givits sällan har tillfredställt efterföljande generationer filosofer. Man kan säga att filosofi är fortgående diskussion om dessa grundläggande frågor. Att studera filosofi är att delta i samtalet genom att förstå och granska argumenten och de antaganden som dessa vilar på. Därför läggs stor vikt vid förmågan att kunna redovisa och analysera argumentationen i olika filosofiska positioner och att kunna ta ställning till hållbarhet och relevans hos olika argument. Gå till Teoretisk filosofi A, Teoretisk filosofi B eller Teoretisk filosofi C.

Teoretisk filosofi A

Delkurser

Ansökan och kursplan

Teoretisk filosofi B

Delkurser

Ansökan och kursplan

Teoretisk filosofi C

Delkurser

Ansökan och kursplan

Senast uppdaterad: 2022-09-17