Grundutbildning

På institutionen kan du på grundnivå läsa Estetik A-C, Praktisk filosofi A-C och Teoretisk filosofi A-C. Institutionen erbjuder även ett Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA).

Institutionen erbjuder också enskilda fristående kurser på grundnivå. Vilka dessa är skiljer sig åt från termin till termin. Nästa termins enskilda fristående kurser hittar du på sidan Nästa termins kurser och program.

Om du är redan antagen som student, har vi samlat information om terminens kurser och praktisk studentinformation under sidan Student.