Praktisk filosofi A-C

Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform

Praktisk filosofi A

Nedanstående delkurser ingår. I stället för Värdeteori läser KOSA-studenter en tematisk kurs i tillämpad etik som varierar från termin till termin. Se kommande tematiska kurser.

  • Kritiskt tänkande (7,5 hp)
  • Etik (7,5 hp)
  • Värdeteori (7,5 hp)
  • Valfri kurs: Politisk filosofi (7,5 hp) eller Metafysik (7,5 hp)

Kursplan och ansökan

Praktisk filosofi B

Nedanstående delkurser ingår. I stället för Fördjupad kurs i värdeteori läser KOSA-studenter en tematisk fördjupad kurs i tillämpad etik som varierar från termin till termin. Se kommande tematiska kurser.

Kursplan och ansökan

Praktisk filosofi C

Kursen består av tre delmoment:

C-seminarier

Seminarium enl. särskild kallelse.

Kursplan och ansökan