Praktisk filosofi A-C

Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt. Undervisningen sker i såväl föreläsnings- som seminarieform

Praktisk filosofi A

Kursen består av följande delkurser:

  • Kritiskt tänkande (7,5 hp)
  • Etik (7,5 hp)
  • Värdeteori (7,5 hp)
  • Valfri kurs: Politisk filosofi (7,5 hp) eller Metafysik (7,5 hp)

Kursplan och ansökan

Praktisk filosofi B

Nedanstående delmoment ingår. KOSA-studenter läser kursen Feministisk filosofi (7,5 hp) i stället för Fördjupad kurs i värdeteori.

  • Fördjupad kurs i etik (7,5 hp)
  • Fördjupad kurs i värdeteori (7,5 hp)
  • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi (7,5 hp)
  • B-uppsats (7,5 hp)

Kursplan och ansökan

Praktisk filosofi C

Kursen består av tre delmoment:

C- och M-seminarier

Seminarium enl. särskild kallelse.

Kursplan och ansökan