Kommande valbara och tematiska kurser

Höstterminen 2021

Estetik

Praktisk filosofi Teoretisk filosofi
A-nivå
Ej aktuellt

Praktisk filosofi A, 30 hp:

Teoretisk filosofi A, 30 hp:

B-nivå
Ej aktuellt
C-nivå

Estetik C, 30 hp:

Praktisk filosofi C, 30 hp:
Även C-kurser i teoretisk fílosofi kan väljas

Teoretisk filosofi C, 30 hp:

Även C-kurser i praktisk fílosofi kan väljas

Masterkurser

Även masterkurser i praktisk och teoretisk fílosofi kan väljas
Även masterkurser i estetik och teoretisk fílosofi kan väljas

Även masterkurser i estetik och praktisk fílosofi kan väljas

Senast uppdaterad: 2021-03-10