Kommande valbara och tematiska kurser

Vårterminen 2021

Tabellen uppdateras

För mer information, kontakta studierektor.

Estetik

Praktisk

Teoretisk

A-nivå

Inga valbara A-kurser
 • Valfri 1: Fult språk
 • Valfri 2: Miljöfilosofi: människan och naturen
B-nivå
 • Fördjupad kurs i etik: Välfärd
 • Fördjupad kurs i samhällsfilosofi: The Ethics of Health Care Rationing
 • Fördjupad kurs i tillämpad etik (KOSA): kurs ännu ej bestämd
C- och masternivå
 • Musikfilosofi
 • M-kurs ännu ej bestämd

 • Language and Reality (CM)
 • Objective Values (CM)
 • The Philosophy of Death (CM)
 • Philosophical Perspectives II (endast M-kurs)
 • Place and Experience (M-kurs, C-studenter välkomna i mån av plats)