Masterprogram

Vid Filosofiska institutionen kan du välja mellan två inriktningar av det nationella fakultetsprogrammet Masterprogram i humaniora. Du kan välja mellan inriktningen Estetik och inriktningen Filosofi.

Det finns motsvarande internationella inriktningar. Programinnehållet är detsamma men ansökningstider och ansökningssätt skiljer sig från de nationella.

Nationellt masterprogram i humaniora

International Master's Programme in the Humanities

Senast uppdaterad: 2021-01-27