Estetik B, 30 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 6 juni 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-00513 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Vissa moduler kan undervisas på engelska.

Om kursen

På kursen får du tillfälle att läsa två delkurser och skriva en uppsats.

Målet för den första delkursen, 'Filosofisk estetik: Tre centrala problem', är att studera tre viktiga frågeställningar som präglat estetiken: huruvida en konstnärs intentioner avgör ett verks mening; musiken och hur/vad den kan uttrycka; bildkonsten och vad det innebär att representera någon eller något konstnärligt.

Det andra kursmomentet på B-nivå består av två valbara kurser. Den ena, 'Konstens ontologi', fokuserar på frågor som har att göra med hur metafysiken kan hjälpa oss att uppfatta konsten och vidareutveckla vår förståelse av hur konsten finns i världen. Vi diskuterar bland annat hur mycket ett objekt kan restaureras och ändå förbli samma verk samt hur litterära och musikaliska verk finns i världen.
Den andra, 'Estetikens klassiker', fokuserar på estetikens historiska utveckling och de frågeställningar som tas upp av bl.a. Aristoteles, Platon, Hume, Kant, Schiller, Hutcheson, osv. Hur belyser dessa historiska texter de begrepp och distinktioner som fortfarande är centrala inom nutidens estetik?

Delkurserna är avsedda att ge en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom den filosofiska estetiken.

Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom estetiken. Självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande övas, liksom uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99