Estetik C 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-50519 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Estetik B, 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Vissa moduler kan undervisas på engelska.

Om kursen

På kursen får du tillfälle att läsa två delkurser och skriva en uppsats.

Målet för den första delkursen, 'Konstens ursprung: Natur eller kultur?', är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt, det vill säga inte endast från ett filosofiskt perspektiv men även antropologiskt, arkeologiskt, psykologiskt och neurovetenskapligt.

Den andra delkursen kan variera från år till år, och undervisas ofta med hjälp av internationellt etablerade forskare som vistas vid Filosofiska institutionen som gästforskare. Exempel på kurser från föregående år inkluderar 'Art and Imagination' och 'Fiction, Truth and Literature'. Höstterminen 2020 erbjuds 'Philosophy of Art Criticism', en kurs vars huvudmål är att besvara ett kluster av frågor runt konstkritik, bland annat, 'Finns estetiska experter?', 'Hur påverkar det kritiska resonemang vi för om konsten det vi ser och hör i våra konstupplevelser?', med mera.

Under kursens gång skaffar du dig färdigheter och kunskaper som är användbara inom de flesta yrken inom kultur- och samhällssektorn. Du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och ta till dig konstruktiv kritik.

På delkurserna arbetar vi intensivt med att läsa, förstå och använda teorier, analysera och tolka text från olika historiska perioder. I examensarbetet gör du en självständig problemdiskussion och en kritisk och hållbar analys av olika källor. Studierna ger dig fördjupade kunskaper i historisk och nutida teori, erfarenheter av eget projektarbete och god insikt i hur kunskap skapas.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99