Konstens ontologi, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 5 april 2021

  Slutdatum: 9 maj 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-00505 Anmälan

  Undervisningsspråk: Kursen ges vid behov på engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att få insikt i hur metafysiken kan hjälpa oss att uppfatta konsten och vidareutveckla vår förståelse av hur (och när) konsten finns i världen. Vi diskuterar bland annat följande frågor: 'Vad är förhållandet mellan en skulptur och det stycke marmor ur vilket det är hugget?', 'Hur mycket kan ett objekt restaureras och ändå förbli samma verk?', 'Röda Rummet är knappast förstört om jag råkar förstöra min personliga kopia av Strindbergs roman. Hur finns ett litterärt verk i världen?', 'Hur finns Beethovens Symfoni Nr 9?'.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99