Filosofisk estetik: tre centrala problem, 15 hp

Läsåret 2020/2021

 • VT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 28 mars 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-00507 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

I kursen studerar vi tre av de mest centrala problemen inom filosofisk estetik. Vi börjar med att undersöka huruvida en konstnärs intention avgör konstverkets mening: bör vi alltid ta hänsyn till konstnärens intentioner när vi tolkar konstverk? Är ett konstverks betydelse på något vis begränsat av det som konstnären vill uttrycka eller meddela? Nästa problematik berör bildkonsten och förhållandet mellan det som avbildas och avbildningen. Vad innebär konstnärlig representation i till exempel tavlor och vad är det som konstnären tillför originalet? Hur skiljer sig tavlor från fotografier? Till sist vänder vi oss till musiken och relationen till våra känslor. Det sägs ofta att musiken är värdefull på grund av dess uttrycksfullhet, men vad menar vi egentligen när vi vidhåller att musik kan uttrycka eller överföra känslor? Borde vi istället säga att musik kan väcka känslor?

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99