Konstens ursprung: natur eller kultur?, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 4 oktober 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-50508 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 högskolepoäng inom humaniora/samhällsvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Är konsten enbart en kulturell produkt eller är den (också) ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur? Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt, dvs. inte endast från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin. Vi undersöker bland annat följande frågor: Kan empirisk data bidra till vår förståelse av varför vi skapar konst? Har konsten en kognitiv funktion eller är den endast en biprodukt? Vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades?

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99