Estetik A, 30 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 17 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-50500 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

 • VT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 18 januari 2021

  Slutdatum: 6 juni 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

  Anmälningskod: UU-00500 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Den filosofiskt inriktade estetiken etablerades som akademisk disciplin vid Uppsala universitet under 1700-talet, och har funnits som ämne vid lärosätet sedan dess. Många av de frågor vi fortfarande ställer idag kan dock härledas bland annat till Platon och Aristoteles. Vad är konstens roll i samhället? Kan konsten leda till sanning eller kunskap?

Estetiken berör först och främst övergripande filosofiska teorier och idéer om konstens väsen, sambandet mellan olika konstformer, konstens roll i samhället, samt olika estetiska upplevelser i vardagslivet och kulturen i stort. Målet för utbildningen är att ge en överblick av hela det estetiska fältet från ett filosofiskt perspektiv och uppmuntra utvecklingen av kritiska diskussioner runt etablerade teorier, uppfattningar och praxis. Vi orienterar oss i idéhistoria, filosofisk argumentation, begreppsanalys och teorier om konstnärligt skapande, konstens roll, vikt och framtid, estetiskt värde och dess plats i värdeteori mer allmänt, med mera.

Estetiken har en central roll inom humaniora eftersom vi behandlar de frågor som förenar det akademiska området från ett filosofiskt perspektiv.

Genom att problematisera centrala aspekterna av konstvärlden, vår estetiska vardag och den kultur som omger oss mer allmänt, förstår vi bättre de roller de spelar i dagens debatter och vilka utvecklingsmöjligheter som ligger framför dem.

Exempel på frågor som behandlas under grundutbildningen:

 • Kan ett konstverk vara ett verktyg för politiska eller moraliska värderingar?
 • Varför uppstod konsten? Kan vi koppla konstens ursprung med språkets utveckling?
 • Kan konsten definieras och vad är dess funktion?
 • Hur kan musik uttrycka känslor?
 • Kan litteraturen leda till kunskap?
 • Vad innebär det att representera något (genom till exempel ett bildkonstverk)?
Idag bedriver vi estetik från ett flertal perspektiv, och undersöker både historiska och nutida filosofiska teorier om konst och estetiskt värde. Vi reflekterar även kring sambanden mellan estetiken och närliggande ämnen, såsom litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap, psykologi, med flera.

Följande delkurser ingår i Grundkursen:
 • A1. Konstfilosofi: Vad är konst?
 • A2. Estetik och politik: Konst, makt och kunskap
 • A3. Kultur, kritik och estetik
 • A4. Estetik och filosofi: Är konsten död?

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99