Estetikens klassiker, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 4 april 2022

  Slutdatum: 8 maj 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-00515 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Estetik A eller Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Denna kurs fokuserar på estetikens historiska utveckling och de frågeställningar som tas upp av t.ex. Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Schiller och Hutcheson, och som än idag präglar våra filosofiska diskussioner om konst och estetiska upplevelser. Hur belyser dessa historiska texter de begrepp och distinktioner som fortfarande är centrala inom nutida estetik? Hur hänger estetikens utveckling ihop med teorier och strömningar inom andra filosofiska områden? Urvalet av texter som studeras avgörs av kursansvarig lärare.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99