Estetik och kritikfilosofi, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 100 %, Campus

  Startdatum: 5 oktober 2020

  Slutdatum: 8 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-50509 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Platsgaranti

Behörighet: 60 högskolepoäng inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kritiska resonemang om konst och estetiskt värde genomsyrar våra konstupplevelser. Vi finner dem i dagstidningar, på bloggar, utställningar och i samtal med vänner och bekanta. Vår utgångspunkt är att konsten kan bedömas: rustade med kunskap och erfarenhet kan vi bättre förstå, tolka, uppleva och värdera konstverk. Vi förutsätter att det kan finnas estetiska experter som till exempel kan dela ut priser och påverka hur vi uppfattar ett konstverk. Samtidigt råder det ibland stor oenighet om ett verks eller framställnings konstnärliga värde. Ett kluster av filosofiska frågor uppstår i samband med konstkritik: vad innebär det att vara en estetisk expert? Vad är det vi gör när vi för kritiska resonemang om konsten? Hur påverkar dessa kritiska resonemang och texter vad vi faktiskt ser, hör eller upplever? Under kursens gång besöker vi en föreställning och analyserar recensioner.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99