Musikfilosofi 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 12 april 2021

Slutdatum: 16 maj 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-00511 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med huvudområde inom humaniora.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Vad är musik, och varför spelar vi och lyssnar vi på den? Är musik ett slags kommunikationsmedel och, i så fall, vad kommuniceras genom musik? Vilka likheter och kontraster finns mellan vår förståelse för musik idag och hur ämnet förstods under antiken, medeltiden och senare?

Syftet med denna kurs är att börja besvara sådana frågor på två olika sätt. Under kursens första hälft studerar vi viktiga teman och texter från musikfilosofins historia, från antiken fram till 1900-talet. Särskilt fokus läggs på historiska uppfattningar av musikens anknytning till etik, retorik och mimesis, och till 1800-talsbegreppet "absolut musik" såväl som problematiken kring 1900-talsmodernism. Under kursens andra hälft fokuserar vi på några av den samtida musikfilosofins mer framträdande teman, inklusive musikens förmåga att uttrycka känslor, förhållandet mellan musik, språk och metafor, begreppet "musikverk", och musikens funktion inom film.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99