Film och filosofi, 7,5 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, Kvällstid, 50 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 8 november 2020

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-50512 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Vad är sanning? Kan vi tänka och handla fritt? Utgör artificiell intelligens ett hot för människan? Kan propaganda vara konst? Kursens syfte är att introducera dig till en rad olika filosofiska frågeställningar genom att anknyta dem till specifika filmer.

Under tio veckor kommer du att se en film och delta i en föreläsning samt ett seminarium om filmen. Föreläsningarnas funktion är att introducera filmen genom att ge en systematisk översikt av de filosofiska frågeställningar som filmen väcker. Seminarierna kommer att anknyta mer direkt till filmerna och läsmaterialet. Varje film har valts utifrån det sätt på vilket den belyser enskilda filosofiska frågor och problem.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99