Praktisk filosofi B 2020/2021 (30 hp)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-00709 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Praktisk filosofi A, 30 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Vissa delkurser kan undervisas på engelska. Programstudenter (Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys) läser en specialiseringskurs istället för Fördjupad kurs i värdeteori.

Om kursen

Följande delkurser ingår: Fördjupad kurs i etik 7,5 hp, Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp, Specialiseringskurs 7,5 hp och B-uppsats 7,5 hp.
 
Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två första kurserna är avsedda att ge dig en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen. Innehållet i den tredje delkursen kan variera men ägnas också åt ett centralt praktisk-filosofiskt område, såsom rättsfilosofi eller politisk filosofi. Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin. Självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande övas, liksom uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99