Introduktion till hermeneutisk filosofi 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 26 oktober 2020

Slutdatum: 29 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-50803 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Hermeneutik kan definieras på olika sätt. Ordet kommer från gamla grekiskans hermeneuein, att tolka. Traditionellt har hermeneutik handlat om texttolkningens teori och praktik, det vill säga principerna för förståelsen av en text, i synnerhet när det föreligger stora tidsliga, rumsliga, kulturella och/eller språkliga avstånd som försvårar begriplighet: i teologin gäller det i synnerhet tolkningen av bibeln, i juridiken är det en metod för att tolka skrivna lagar, och i litteraturvetenskap tillämpas hermeneutik på litterära verk. I samtliga fall förknippas traditionellt termen "hermeneutik" med reglerna för en god historisk förståelse. Hermeneutik har delvis en annan betydelse i den samtida filosofin, där det är paraplynamnet för ett kluster kunskapsteoretiska problem, bland annat huruvida det är rimligt att tala om korrekt tolkning av kulturella, språkliga och begreppsliga uttryck och artefakter, och ytterst av världen och andra människor. Hur kan vi avgöra vad något betyder? Hur bestäms kriterierna för en giltig tolkning? I denna introduktionskurs kommer vi att bekanta oss framförallt med samtida hermeneutisk filosofi, och tänkare såsom Hannah Arendt, Charles Taylor och Peter Winch.

Mer information

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99